celature زندان گلوله میلیون دادگاه

celature: زندان گلوله میلیون دادگاه خبر حوادث

گت بلاگز عکس خبری کاهش سطح آب سد «زاینده رود»

سد «زاینده رود» بر روی مهمترین رودخانه فلات مرکزی ایران، رودخانه زاینده رود و در ۱۱۰ کیلومتری غرب اصفهان بنا شده است هست. این سد که در سال ۱۳۴۹ مورد بهره برداری

کاهش سطح آب سد «زاینده رود»

کاهش سطح آب سد «زاینده رود»

عبارات مهم : اصفهان

سد «زاینده رود» بر روی مهمترین رودخانه فلات مرکزی ایران، رودخانه زاینده رود و در ۱۱۰ کیلومتری غرب اصفهان بنا شده است هست. این سد که در سال ۱۳۴۹ مورد بهره برداری قرار گرفته است تامین کننده آب استان اصفهان هست. سرچشمه های این سد از زردکوه بختیاری شروع می شود. عمده تامین آب سد از آب شدن برف در ارتفاعات منطقه است که در زمستان امسال با کم کردن بارش برف با مسئله جدی بی آبی مواجه شده است است.

گفته می شود هم اکنون حدود ۹۰ درصد از ظرفیت سد خالی هست، به طوری که نیروگاه برقی سد نیز از مدار خارج شده است هست. در صورت ادامه اوضاع کنونی امکان توزیع آب کشاورزی در سال ۹۷ وجود نخواهد داشت و تامین آب شرب منطقه نیز با محدودیت مواجه می شود. این اوضاع بحرانی آب سد زاینده رود موجب شد تا رودخانه زاینده رود در فصل پاییز و زمستان نیز خشک باقی بماند.

کاهش سطح آب سد «زاینده رود»

سد «زاینده رود» بر روی مهمترین رودخانه فلات مرکزی ایران، رودخانه زاینده رود و در ۱۱۰ کیلومتری غرب اصفهان بنا شده است هست. این سد که در سال ۱۳۴۹ مورد بهره برداری

کاهش سطح آب سد «زاینده رود»

سد «زاینده رود» بر روی مهمترین رودخانه فلات مرکزی ایران، رودخانه زاینده رود و در ۱۱۰ کیلومتری غرب اصفهان بنا شده است هست. این سد که در سال ۱۳۴۹ مورد بهره برداری

کاهش سطح آب سد «زاینده رود»

ایسنا

واژه های کلیدی: اصفهان | زمستان | رودخانه | زاینده رود | عکس خبری

کاهش سطح آب سد «زاینده رود»

کاهش سطح آب سد «زاینده رود»

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz