celature زندان گلوله میلیون دادگاه

celature: زندان گلوله میلیون دادگاه خبر حوادث

گت بلاگز اخبار اجتماعی شهرداری ١٣٩٦، دولت ١٣٩٢

عباس عبدی، روزنامه نگار و تحلیلگر در یادداشتی جهت روزنامه اعتماد نوشت: «هنگامی که به اوضاع شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران نگاه می کنیم به یاد اوضاع کشور در

شهرداری ١٣٩٦، دولت ١٣٩٢

شهرداری ١٣٩٦، دولت ١٣٩٢

عبارات مهم : ایران

«وضعیت دولت در سال ١٣٩٢ عینا در شهرداری سال ١٣٩٦ تکرار شده است است.»

عباس عبدی، روزنامه نگار و تحلیلگر در یادداشتی جهت روزنامه اعتماد نوشت: «هنگامی که به اوضاع شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران نگاه می کنیم به یاد اوضاع کشور در سال ١٣٩٢ و اوضاع انتقال دولت از احمدی نژاد باید افتاد. جهت نمونه دولتی که با انواع و اقسام ترفندهای گوناگون که هر کدام آنها غیر قانونی بود، یارانه ها را می پرداخت تا هرگز بدنام شود ولی هنگام تحویل دولت به روحانی، این پرسش پیش آمد که آیا آقای روحانی نیز حق دارد و آیا اصولا می تواند همان کارهای احمدی نژاد را جهت تامین منابع مالی و پرداخت یارانه ها انجام دهد؟ اگر او هم همان کارها را انجام دهد، چه تفاوتی با احمدی نژاد دارد و اگر انجام ندهد، یارانه ها را چگونه می تواند بپردازد؟

شهرداری ١٣٩٦، دولت ١٣٩٢

متاسفانه اوضاع دولت در سال ١٣٩٢ عینا در شهرداری سال ١٣٩٦ تکرار شده است هست. شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران امروز به صورت عاجل با مساله پرداخت حقوق کارکنان خود مواجه است و تمام همّ و غم آن باید حل این مسئله باشد. حل مشکلی که تا کنون به صورت استقراض از بانک شهر و فروش و پیش فروش تراکم یا اموال شهر و عقب انداختن بدهی به پیمانکاران و شیوه های مشابه انجام شده است بود. اگر از این منظر به شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران نگاه کنیم تا مدت قابل توجهی وقت مهم آقای نجفی و همکاران ارزش باید صرف حل پرسشها فوری شهرداری از جمله تامین منابع مالی جهت پرداخت حقوق و دستمزد و امور جاری شود. این نخستین و شاید دم دست ترین چالش است.

چالش بعدی طبعا نگهداری این شهر بزرگ هست. نگهداری وضع موجود اولویت دارد و نوعی از سرمایه گذاری است و هزینه های آن نیز باید تامین شود. بخشی از این کار از طریق پیمانکاران انجام می شود؛ کسانی که به شهرداری های مناطق ٢٢گانه پایتخت کشور عزیزمان ایران سری زده اند با حضور متراکم پیمانکاران طلبکار در آنجا آشنا هستند. پیمانکارانی که بعضا کارهای خود را بیش از دو سال است انجام داده اند ولی هنوز پولی دریافت نکرده اند و بسیاری از آنان در اوضاع ورشکستگی قرار دارند.

عباس عبدی، روزنامه نگار و تحلیلگر در یادداشتی جهت روزنامه اعتماد نوشت: «هنگامی که به اوضاع شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران نگاه می کنیم به یاد اوضاع کشور در

نکته جالب این که همان مقدار اندکی که با انواع ترفندها به آنان پرداخت می شد و درصدهای قابل توجهی را نیز از طریق واسطه ها کسر می کردند، از چند ماه پیش از انتخابات متوقف کرده اند و اکنون صف فشرده تر و طولانی تری در این زمینه به وجود آمده است و این نیز می تواند چالش دوم و عاجل شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران باشد. اگر شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران بتواند در یک بازه زمانی مناسب این دو مسئله را به اوضاع پایداری برساند، در این صورت باید امیدوار بود که وارد پرسشها اساسی شهر شود. ولی پیش از ورود به این مرحله چالش دیگری دارد که اهمیت آن کمتر از موارد دیگر نیست.

مساله شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران در این مرحله گزینش همکاران و مدیران شهری هست. اگر نیروهای ستادی مناطق (رییس و معاونان)، شهرداری مرکز، معاونان و مدیران کل و هیات های مدیره و مدیران عامل شرکت ها و شرکت های تابعه شهرداری را مجموعه این نیروها بدانیم، حدود ٣٠٠ تا ٤٠٠ مدیر کارآمد و همراه نیاز دارد. نخستین پرسش پیش روی شهردار این است که این نیروها را باید از کجا تامین کند؟ از داخل شهرداری یا بیرون آن؟ از جوانان یا افراد پا به سن گذاشته و آشنا شده؟ از مردان یا زنان؟ از حامیان سیاسی شورای شهر و شهردار یا از سایر افراد و…؟ روشن است که هر کدام از این موارد منطق خود را دارد و افراد ذی نفع هم می کوشند که نامزدهای مورد نظر خود را در این مسئولیت ها قرار دهند.

اگر شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران بتواند از بعد این سه چالش مهم برآید ، آن وقت می تواند وارد مرحله دوم شود. مرحله ای که بسیار مهم هست. در این مرحله پیش از هر چیزی به یک چشم انداز نیاز هست. چشم اندازی که مورد قبول نیروهای مرتبط با شهر باشد. چشم اندازی که محصول همکاری عمومی مدیران شهرداری و نخبگان جامعه باشد. چشم اندازی که نقشه راه تحول شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران باشد. چشم اندازی که نشان دهد شهر از حیث حل پرسشها مهم آن چه مسیری را طی خواهد کرد. این پرسشها مهم کدام هستند؟

شهرداری ١٣٩٦، دولت ١٣٩٢

الف . منابع پایدار مالی جهت اداره شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران کدام است؟ بدون این که نیازمند تکیه بر شهرفروشی باشد.

ب . اندازه شرکت شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران و حدود دخالت آن در کارهای شهر چقدر است؟ رشد شتابان نیروی انسانی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران آیا تناسبی با وظایف آن دارد؟

عباس عبدی، روزنامه نگار و تحلیلگر در یادداشتی جهت روزنامه اعتماد نوشت: «هنگامی که به اوضاع شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران نگاه می کنیم به یاد اوضاع کشور در

ج . مدیریت یکپارچه شهری چگونه خواهد شد؟

د. تاب آوری شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در برابر حوادث و مهم تر از همه زلزله چه چشم اندازی خواهد داشت؟

شهرداری ١٣٩٦، دولت ١٣٩٢

ه. آلودگی آب و هوای پایتخت کشور عزیزمان ایران در چه مسیری اصلاح خواهد یافت؟

و. اوضاع ترافیک و نظام حمل ونقل درون شهری طی سال های آینده چگونه و در چه مسیری متحول می شوند؟

ز. مساله بافت فرسوده شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران و معماری شهری مسئله و چالش بعدی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران است.

موارد فوق مباحث مدیریتی و شهری و عموما سخت افزاری بود ولی مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران با پرسشها مهم دیگری که اجتماعی هستند نیز درگیر هستند. پرسشها مربوط به آسیب های اجتماعی، ناامنی، جرم و جنایت، نابرابری های منطقه ای، بی تفاوتی مردم نسبت به یکدیگر و جامعه و فقدان همکاری های مردمی در امور شهر و به طور خلاصه پایین بودن سطح سرمایه فرهنگی و اجتماعی است که برنامه ریزی جهت حل این چالش بسیار پیچیده تر و وقت برتر از موارد دیگر هست. این پرسشها مهم را نمی توان در یک دوره ٤ ساله حل کرد و چنین انتظاری هم وجود ندارد ولی اگر آقای نجفی بتوانند چشم اندازی را راجع به آینده شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران از حیث این موارد عرضه کنند و گام های اولیه را نیز جهت آن بردارند خدمت بسیار بزرگی را به کشور و مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران و سیاست شهری کرده اند.»

واژه های کلیدی: ایران | اندازی | شهرداری | هوای پایتخت | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz